ცხელი ხაზი 123
EN

ინფორმაცია / ნორმატიული აქტები

დებულებები

         საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის სამმართველოს დებულების  დამტკიცების შესახებ

კანონი უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ