ცხელი ხაზი 123
EN

ინფორმაცია / ანგარიშები

  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2022-01.01.2022

   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2021-31.12.2021

   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2020-31.12.2020

   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2019-31.12.2019  

   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2018-31.12.2018

   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2017-31.12.2017

   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2016-31.12.2016

   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.08.2015-31.12.2015